Contact: (Israel: 972) - 02-590-3444 lawyer@wolgelaw.co.il

ויזות תייר

ויזות תייר

טיפול בקבלת אשרת כניסה לארה”ב (ויזה תייר): הכנת הבקשה לקבלת תור בקונסוליה דרך האינטרנט, ובמידת הצורך סיוע בהכנת ההוכחות הנדרשות לקבלת הוויזה

קשר